Hankkeen hissipuhe

Hankkeemme 5G:llä vauhtia digitalisaatioon (REACT-EU EAKR, Pohjois-Savon liitto, A77467).

5G-teknologia viitoittaa tietä kohti uutta digitalisoituvaa teollisuussukupolvea, Teollisuus 4.0:aa, jolla pystytään nostamaan sekä tuottavuutta että kykyä vastata teollisuuden kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Hankkeen esittely

Tämän hankkeen tarkoituksena ottaa 5G-testiverkko pilotointikäyttöön, jossa pilotoidaan yrityslähtöisesti datan keräämistä ja tekoälysoveltamista datan analysointiin. Hankkeen kohteena on alueen valmistavan teollisuuden ja energia-alan yritykset. Tällä kohderajauksella piloteilla pyritään vastaamaan mahdollisimman monen yrityksen tarpeeseen. Pilottien avulla pyritään konkretisoimaan digitalisaation ja datan keruun mahdollisuuksia sekä antamaan matalan kynnyksen ratkaisuja tekoälyn soveltamiseen. Samalla pilottien avulla pyritään lisäämään paikallisten yritysten TKI-panostuksia ja siten elvyttämään alueen teollisuutta.

Hankkeen tapahtumat

Tähän listataan hankkeen tapahtumia. Tällä hetkellä tiedossa ei ole tulevia tapahtumia.